Als interim-manager kortstondig beschikbaar voor management vervanging. Inzetbaar voor het in beweging krijgen van mensen, crises, verandering of tenuitvoerbrenging van nieuwe producten of diensten. 

 

Standaard bestaat niet. Maatwerk wel. Gesprekspartner van hoog tot laag in de organisatie. Durft confronterend en kritisch te handelen en is richtingaanwijzer met voldoende distantie. Stelt en houdt van concrete doelen. Consequent. Schakelt tussen in- en uitzoomen. Switcht tussen managementstijlen. 

Kort profiel

Ongeduldig. Direct. Ondernemend. Nevenactiviteiten: Eigenaar van Breukhoven Mediation . Zo ook (on)bezoldigd actief in kunst en cultuur waaronder persoonlijk assistent bij Golden Earring (2001-2021). Drietalig: Nederlands, (Duits & Engels C2). Studieachtergrond: psychologie en rechten.

Referenties

Een aantal (recente) opdrachtgevers

 
Politie Utrecht
RET Rotterdam
OV chipkaart
werkgever-connexxion-blok-logo.jpg
HTM Den Haag
Provincie Overijssel
Flanderijn
Biesieklette Holding
 

Als opdrachtnemer

Enkele rollen. Uitgebreid CV op aanvraag 

Manager marketing a.i.

Eindverantwoordelijk voor 200FTE

Manager operations sociale domein

Reorganiseren

Invoering nieuw betaalsysteem voor 300.000 klanten

Landelijke veranderopdracht

Operationeel directeur a.i.

Schaduwmanager bij decentrale overheid

Algemeen directeur a.i.

Afscheid nemen. Werven & selecteren.

Vastgeroeste processen vlottrekken

Boeggolf aan weerstand omvormen naar resultaat

Wat opdrachtgevers zeggen

Namen en uitgebreide referentiebrieven op aanvraag beschikbaar.

 

Hij is een stevige professional. En ook nog eens leuk als persoon. Dat laatste is als netwerker altijd handig. Daan durft bestaande structuren en routines ter discussie te stellen en patronen te doorbreken. Hij geeft collega’s de ruimte om veranderingen in hun werkzaamheden zelf te organiseren.

Algemeen directeur binnen het sociale domein

Zijn werkwijze is ietwat onorthodox…Hij loopt ‘door de winkel’, snuift de lucht op, spreekt Jan en alleman aan en stelt vragen. Je krijgt snel het gevoel dat hij bedachtzaam, weloverwogen en tactvol te werk gaat. Hij laat nog net een stukje van je heel, en zet je vooral aan het denken. Samengevat, je hebt er echt iets aan om eerst de nodige reparaties binnen je onderneming in beeld te krijgen zonder dure diepgaande onderzoeken en langdurige meetings.

Interim-directeur OV bedrijf

Ik kijk terug op een zeer prettige samenwerking met Daan, die een frisse wind door de organisatie heeft laten waaien. Hij is zeer succesvol geweest in de uitvoering van zijn opdracht om de organisatie te laten kantelen. Op verzoek van de gehele directie en RvB heeft hij tevens tijdelijk de taken van de algemeen directeur moeten overnemen. Dat heb ik als zeer positief ervaren. Vooral zijn soepele omgang met medewerkers en de rust die hij uitstraalde waren noemenswaardig.

Directielid

De arbeidsinspectie hecht een groot belang aan een degelijk en overzichtelijk agressiebeleid op deurwaarderskantoren. Daan heeft herstructurering voorgesteld. Belangrijk is dat er draagvlak is in de gehele landelijke organisatie. Daan is enthousiast en gedisciplineerd. Wij hebben de samenwerking als zeer prettig en nuttig ervaren.

DGA van een landelijk kantoor

De heer Breukhoven heeft in de functie van interim manager werkzaamheden verricht bij een herstructurering. Tevens heeft hij een ontslagronde uitgevoerd. Wij hebben hem leren kennen als een gedreven persoon die zijn werk altijd met grote inzet heeft verricht.

Voorzitter Raad van Bestuur

Daan heeft bij de Provincie invulling gegeven aan het transitieproces in het kader van de implementatie van assetmanagement.
Door zijn goede onafhankelijke blik, analytische vaardigheden en ontwapende houding wist hij goede inzichten te verkrijgen waardoor het voor het programmateam en management duidelijker werd welke vervolgstappen nodig waren. Zijn terugkoppelingen waren in woord en geschrift helder. Zijn werkwijze transparant. Zijn aanwezigheid en rolvervulling prettig en professioneel.

Hoofd Eenheid decentrale overheid

Wij hebben met Daan samengewerkt om een tweetal grote projecten binnen onze organisatie tot uitvoering te laten komen. Deze samenwerking was constructief en degelijk, omdat Daan zich aan de afspraken houdt en altijd klaarstaat om gerezen problemen oplost, ook als hij binnen de eigen organisatie obstakels uit de weg moet ruimen. Hij komt met eigen oplossingen bij gerezen problemen. Rapporteert deze helder en neutraal aan ons.

MT lid

Publicaties

Enkele interviews en artikelen. Opent in PDF.

 
 

Contact

  • LinkedIn - Daan Breukhoven